AKTUALNOŚCI

2022-09-23 piątek

2022-09-24 sobota:

nabożeństwo różańcowe "15 sobót" na zakończenie Mszy św. - 15

2022-09-28 środa:

- o godz. 1700 nowenna do MBNP

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KONKURS PLASTYCZNY

Święty Stanisław Kostka - Obrazek z modlitwą (100 szt)

ŚWIĘTY STANISŁAW KOSTKA W OCZACH DZIECI I MŁODZIEŻY

Organizowany z okazji święta Św. Stanisława Kostki, patrona ministrantów, dzieci i młodzieży oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które przypada na 18 września, celem przybliżenia sylwetki Świętego młodemu pokoleniu Polaków.

Prace należy złożyć do 21 września (środa) do szkoły lub do zakrystii u Ks. Proboszcza.

Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie pamiątkowych dyplomów i nagród za zajęcie miejsc 1-3, nastąpi w czwartek 22 września :

- dla uczniów w szkole,

- a dla uczestników z poza Szkoły na Mszy św. o godz. 1700.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone, zaś wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

REGULAMIN KONKURSU

I ORGANIZATORAMI KONKURSU są:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu 528, 39-410 Grębów

Parafia pw. Św. Piotra i Pawła, w Zabrniu 828, 39-410 Grębów

pod kierownictwem Ks. Jacka Błosińskiego.

II CELE KONKURSU:

- przede wszystkim przybliżenie sylwetki patrona dzieci i młodzieży Św. Stanisława Kostki,

- pozwijanie zainteresowań uczniów wartościami i kulturą chrześcijańską,

- pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania prac plastycznych,

- rozwijanie wyobraźni i ekspresji plastycznej dzieci,

-  rozwijanie wrażliwości estetycznej.

III UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs adresowany jest do: uczniów klas I - VIII:

- Szkoły Podstawowej w Zabrniu,

- oraz z terenu Parafii Zabrnie.

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:

- I dzieci klas I - IV,

- II młodzież klas V-VIII.

IV ZASADY KONKURSU

Konkurs będzie trwał od 13.09.2022r. do 21.09.2022r.

Praca musi być wykonana samodzielnie przez jednego ucznia. Dopuszczalne jest wykonanie większej liczby prac przez jednego uczestnika.

Należy wykonać pracę plastyczną w dowolnej technice płaskiej w formacie A4 lub A3.

Tematem pracy jest w:

- Kategorii I - dzieci klas I - IV - wykonują portret patrona dzieci i młodzieży

- Kategorii II - młodzież klas V-VIII – wykonują rysunek z dowolną sceną z życia św. Stanisława Kostki  podpisując nią pracę u góry jako jej tytuł.

Prace powinny być podpisane na dole, w prawym rogu: imię i nazwisko autora pracy oraz  klasa.

W kategorii II klas V-VIII dodatkowo u góry należy podać tytuł pracy. Oddając pracę obowiązkowo załączamy podpisany formularz zgody na udział w konkursie podpisany przez rodziców/opiekunów. (Załącznik 1.)

Ocenie podlegać będzie: zgodność z tematem, staranność, samodzielność wykonania, pomysłowość i kreatywność uczniów. Powołane przez Organizatora Jury zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu.

Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I - III miejsca, w obu kategoriach.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 22.09.2022r. w szkole oraz na Mszy św. o godz. 1700, a także na stronach internetowych Parafii i Szkoły Podstawowej.

Wyróżnione prace opublikowane zostaną na stronie internetowej parafii i szkoły. Prace będą wystawione w szkole i/lub w kościele.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone, zaś wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.parafiazabrnie.plwww.spzabrnie1.edupage.org.

V PRAWA AUTORSKIE

1. Organizator jest właścicielem egzemplarza złożonej pracy

2. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie, przystosowanie i publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu.

3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystywanie w Internecie przez Organizatora

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                                                                                                

Udział Uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!

!!! UWAGA!!!

Złożenie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac z podaniem danych osobowych twórców.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik 1.

Prosimy o udzielenie koniecznej zgody.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w konkursie plastycznym

 

ŚWIĘTY STANISŁAW KOSTKA W OCZACH DZIECI I MŁODZIEŻY

..............................................................................
                          Podpis rodzica / prawnego opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Prawa do przetwarzania, wykorzystywania i powielania zgłoszonej pracy przechodzą w całości na organizatorów.

..............................................................................
                         Podpis rodzica / prawnego opiekuna

Wyrażam zgodę na publiczne prezentowanie pracy konkursowej mojego dziecka/podopiecznego na potrzeby wystawiennicze w szkole i parafii. Wyrażam zgodę na reprodukowanie oraz publikowanie pracy konkursowej mojego dziecka/podopiecznego na potrzeby wydawnicze organizatorów – w tym na publikacje na stronach internetowych oraz w serwisach społecznościowych.

..............................................................................
                          Podpis rodzica / prawnego opiekuna

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lista podręczników i ćwiczeniówek do katechezy na rok szkolny 2022/2023:

     1
. PRZEDSZKOLE

3-latki – RADOSNE DZIECI – nr AZ-01-01/10-KI-1/15 wyd. JEDNOSĆ

4-latki – PAN BÓG KOCHA DZIECI – AZ-01-01/10-RA-2/12

5-latki – JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI – AZ-03-01/10-RA-1/11

6-latki (Kl. „0”) – JEZUS MNIE KOCHA – AZ-03-03/2-0

     2. SZKOŁA PODSTAWOWA

NOWY (trzeci rok) – Kl. I – BÓG NASZYM OJCEM – AZ-11-01/18-RA-1/20

NOWY (drugi rok) – Kl. II – BÓG DAJE NAM SWOJEGO SYNA – JEZUSA – AZ-12-01/18-RA-15/21

NOWY Kl. III – JEZUS PRZYCHODZI DO NAS – AZ-13-01/18-RA-4/22

Kl. IV – JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – AZ-21-01/10-RA-1/13

NOWY (trzeci rok) – Kl. V – BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA – AZ-21-01/18-RA-2/20

NOWY (drugi rok)  Kl. VI – JEZUS CHRYSTUS NAS ZBAWIA – AZ-22-01/18-RA-14/21

NOWY Kl. VII –  BÓG WSKAZUJE NAM DROGĘ – AZ-23-01/18-RA-21/22

Kl. VIII – ABY NIE USTAĆ W DRODZE – AZ-32-01/10-RA-10/13

Wszystkie podręczniki i ćwiczeniówki do religii są do nabycia w księgarni BARKA w Grębowie, a także w innych księgarniach stacjonarnie bądź też internetowo, np. pod linkami:
podręczniki i 3-latki

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..